Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2008/0005
Názov:
Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Fakultná nemocnica Trnava

IČO
00610381
Sídlo
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 16.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.06.2008 - 15.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská filharmónia

IČO
00164704
Sídlo
Medená 3, 81601 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská národná galéria

IČO
00164712
Sídlo
Riečna 1, 81513 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Slovenské národné múzeum

IČO
00164721
Sídlo
Vajanského nábr. 2, 81436 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Trnavská univerzita v Trnave

IČO
31825249
Sídlo
Hornopotočná 23, 91843 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

IČO
00397431
Sídlo
Ventúrska 3, 81301 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 19.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť