Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-068/2007/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

IČO
00603147
Sídlo
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.01.2007 - 19.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť