Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-077/2009/0008
Názov:
Kontrola projektov ISPA/KF, ktorým doba realizácie skončila 30.04.2009
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.08.2009 - 14.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.06.2009 - 23.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť