Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2008/0014
Názov:
Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 26.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť