Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-066/2014/1060
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými na Železniciach Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v rokoch 2012 a 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených na základe výsledkov kontr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
23.01.2014 - 02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

IČO
35914939
Sídlo
Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
23.01.2014 - 02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť