Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2024/1181
Názov:
Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť fungovanie úradu a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu rómskych komunít.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2021 - 2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť