Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2023/1063
Názov:
Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Účel kontrolnej akcie:
Získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022
Termín kontroly
18.06.2023 - 19.09.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť