Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-066/2015/1040
Názov:
Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Nadácia EKOPOLIS

IČO
00631736
Sídlo
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2008-2015
Termín kontroly
29.11.2015 - 02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2008 - 2015
Termín kontroly
15.09.2015 - 10.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Štátny inštitút odborného vzdelávania

IČO
17314852
Sídlo
Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2008-2015
Termín kontroly
19.11.2015 - 10.12.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť