Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2024/1201
Názov:
Kontrola ochrany klímy s použitím metodiky „Climate Scanner“ v podmienkach SR
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie systému koordinácie a riadenia politiky ochrany klímy v SR
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť