Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2024/1140
Názov:
Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na riadenie, financovanie, hospodárenie a kontrolu príspevkových organizácií v pôsobnosti MH SR.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2021-2023, súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Múzeum obchodu Bratislava

IČO
00608033
Sídlo
Linzbothova 16, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2021-2023, súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

IČO
36070513
Sídlo
Martinčekova 17, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2021-2023, súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2021-2023, súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť