Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2009/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

IČO
30810787
Sídlo
Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.03.2009 - 26.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť