Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2017/1110
Názov:
Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť fungovanie Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“ na území Národného park
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

IČO
17058520
Sídlo
Tajovského 28B, 97409 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012 - 2016
Termín kontroly
14.02.2017 - 27.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť