Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-074/2010/0001
Názov:
"Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009."
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.02.2010 - 22.04.2010
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

objednávka vystavená neskôr ako došla faktúra, účtovný doklad neobsahoval súpis skutočne vykonaných prác, nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja, inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účt.jednotky,deň začatia a skončenia inventúry,podpisový záznam zodpovedných osôb,nebol vypracovaný inventarizačný zápis (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
objednávka vystavená neskôr ako došla faktúra, účtovný doklad neobsahoval súpis skutočne vykonaných prác, nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja, inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účt.jednotky,deň začatia a skončenia inventúry,podpisový záznam zodpovedných osôb,nebol vypracovaný inventarizačný zápis (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
objednávka vystavená neskôr ako došla faktúra, účtovný doklad neobsahoval súpis skutočne vykonaných prác, nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja, inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účt.jednotky,deň začatia a skončenia inventúry,podpisový záznam zodpovedných osôb,nebol vypracovaný inventarizačný zápis (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
objednávka vystavená neskôr ako došla faktúra, účtovný doklad neobsahoval súpis skutočne vykonaných prác, nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja, inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účt.jednotky,deň začatia a skončenia inventúry,podpisový záznam zodpovedných osôb,nebol vypracovaný inventarizačný zápis (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
objednávka vystavená neskôr ako došla faktúra, účtovný doklad neobsahoval súpis skutočne vykonaných prác, nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja, inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účt.jednotky,deň začatia a skončenia inventúry,podpisový záznam zodpovedných osôb,nebol vypracovaný inventarizačný zápis (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
objednávka vystavená neskôr ako došla faktúra, účtovný doklad neobsahoval súpis skutočne vykonaných prác, nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja, inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účt.jednotky,deň začatia a skončenia inventúry,podpisový záznam zodpovedných osôb,nebol vypracovaný inventarizačný zápis (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
objednávka vystavená neskôr ako došla faktúra, účtovný doklad neobsahoval súpis skutočne vykonaných prác, nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja, inventúrne súpisy neobsahovali sídlo účt.jednotky,deň začatia a skončenia inventúry,podpisový záznam zodpovedných osôb,nebol vypracovaný inventarizačný zápis (počet porušení: 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, správy neobsahovali lehoty na podanie námietok, zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali potvrdenie o vrátení dokladov (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, správy neobsahovali lehoty na podanie námietok, zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali potvrdenie o vrátení dokladov (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, správy neobsahovali lehoty na podanie námietok, zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali potvrdenie o vrátení dokladov (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, správy neobsahovali lehoty na podanie námietok, zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali potvrdenie o vrátení dokladov (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nezaradil výpočtovú techniku do majetku kraja
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
hnuteľný majetok predaný za nižšiu sumu ako bol znalecký posudok (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť