Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-055/2008/0001
Názov:
Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2008 - 27.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

KSP, s.r.o.

IČO
35847689
Sídlo
Vajnorská 135, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2008 - 27.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.02.2008 - 23.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.03.2008 - 29.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2008 - 29.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.02.2008 - 23.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2008 - 01.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2008 - 24.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2008 - 20.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

Službyt Nitra, s.r.o.

IČO
31447929
Sídlo
Janka Kráľa 122, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2008 - 29.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

ŽILINA REAL, s.r.o.

IČO
36433420
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.03.2008 - 20.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť