Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-062/2013/1080
Názov:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec"

IČO
00611956
Sídlo
Hollého 7, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.06.2013 - 02.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Modra

IČO
00304956
Sídlo
Dukelská 38, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
12.02.2013 - 20.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Sliač

IČO
00320277
Sídlo
Letecká ulica 1, 96231 Sliač
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
08.02.2013 - 11.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Breza

IČO
00314412
Sídlo
Breza 0, 02953 Breza
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
08.04.2013 - 28.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Chrabrany

IČO
00699187
Sídlo
Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
12.02.2013 - 07.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Chvalová

IČO
00650188
Sídlo
Chvalová 10, 98262 Chvalová
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
13.02.2013 - 22.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dobrohošť

IČO
00305359
Sídlo
Dobrohošť 99, 93031 Dobrohošť
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
02.04.2013 - 14.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dobrá Niva

IČO
00319830
Sídlo
Nám.SNP 47, 96261 Dobrá Niva
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
08.02.2013 - 11.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dolné Vestenice

IČO
00318086
Sídlo
Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.06.2013 - 02.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kamenná Poruba

IČO
00332461
Sídlo
Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 22.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kojatice

IČO
00327263
Sídlo
Kojatice 200, 08232 Kojatice
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
31.05.2013 - 28.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Krnča

IČO
00310603
Sídlo
Októbrova 500, 95619 Krnča
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
12.02.2013 - 06.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kľačany

IČO
00312631
Sídlo
Kľačany 211, 92064 Kľačany
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.07.2013 - 10.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lipovník

IČO
00328464
Sídlo
Lipovník 164, 04942 Lipovník
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
12.02.2013 - 04.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lošonec

IČO
00682292
Sídlo
Lošonec 62, 91904 Lošonec
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
11.02.2013 - 15.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Mojtín

IČO
00317543
Sídlo
Mojtín 0, 02072 Mojtín
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
30.04.2013 - 20.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Petrikovce

IČO
00325597
Sídlo
Petrikovce 71, 07206 Petrikovce
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
14.02.2013 - 04.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Poluvsie

IČO
00318418
Sídlo
Poluvsie 0, 97216 Poluvsie
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 18.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Rokycany

IČO
00327701
Sídlo
Rokycany 45, 08241 Rokycany
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
15.03.2013 - 22.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ráztočno

IČO
00318469
Sídlo
Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
26.04.2013 - 18.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Svätý Kríž

IČO
00315508
Sídlo
Svätý Kríž 152, 03211 Svätý Kríž
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
08.02.2013 - 27.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Varín

IČO
00321711
Sídlo
Námestie sv. Floriána 1, 01303 Varín
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
27.03.2013 - 27.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľký Kýr

IČO
00309109
Sídlo
Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
04.03.2013 - 07.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vinné

IČO
00325953
Sídlo
Vinné 508, 07231 Vinné
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.05.2013 - 11.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vyšné Ružbachy

IČO
00330264
Sídlo
Vyšné Ružbachy 243, 06502 Vyšné Ružbachy
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
08.04.2013 - 15.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zálesie

IČO
00682110
Sídlo
Trojičné nám. 1, 90028 Zálesie
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
05.04.2013 - 22.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Obecný úrad Svätý Kríž, Drobná prevádzka

IČO
00518034
Sídlo
Svätý Kríž 17, 03211 Svätý Kríž
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
08.02.2013 - 27.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO
37915568
Sídlo
Brnianska 3, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
22.04.2013 - 26.06.2013
Stav kontroly
Ukončená

Východoslovenská galéria

IČO
31297820
Sídlo
Hlavná 27, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
21.05.2013 - 02.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Bystré

IČO
37873261
Sídlo
Bystré 347, 09434 Bystré
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 27.02.2013
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou

IČO
30233844
Sídlo
Hurbanova 27, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
2010 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.05.2013 - 24.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou Hôrky

IČO
37814508
Sídlo
Hôrky 200, 01004 Hôrky
Kontrolované obdobie
2012 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.06.2013 - 04.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

IČO
30798868
Sídlo
Radlinského 13, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 1.polrok 2013
Termín kontroly
16.10.2013 - 31.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť