Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-078/2010/0003
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Hubová

IČO
00315214
Sídlo
Hubová 0, 03493 Hubová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce nevychádzal z viacročného rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce nevychádzal z viacročného rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prerokovanie záverečného účtu nebolo uzavreté výrokom "celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad" (resp. "s výhradami")
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Kamenná Poruba

IČO
00648906
Sídlo
Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Korňa

IČO
00314064
Sídlo
Korňa 517, 02321 Korňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Krpeľany

IČO
00316750
Sídlo
Štefánikova 138/7, 03854 Krpeľany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce nevychádzal z viacročného rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce nevychádzal z viacročného rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce bol schválený s výhradami, pričom neboli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Liptovská Kokava

IČO
00315389
Sídlo
Liptovská Kokava 0, 03244 Liptovská Kokava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Liptovský Ondrej

IČO
00315532
Sídlo
Liptovský Ondrej 0, 03204 Liptovský Ondrej
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Liptovský Trnovec

IČO
00315541
Sídlo
Liptovský Trnovec 160, 03101 Liptovský Trnovec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezostavila viacročný rozpočet
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezostavila viacročný rozpočet
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Mojš

IČO
00321494
Sídlo
Mojš 147, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala monitorovanie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala monitorovanie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Oravské Veselé

IČO
00650498
Sídlo
Oravské Veselé 0, 02962 Oravské Veselé
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala monitorovanie plnenia programov obce v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala monitorovanie plnenia programov obce v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Podvysoká

IČO
00314196
Sídlo
Podvysoká 0, 02357 Podvysoká
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
neuvedené

Obec Pucov

IČO
00314820
Sídlo
Pucov 214, 02601 Pucov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezaviedla programové rozpočtovanie od roku 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Smrečany

IČO
00315753
Sídlo
Smrečany 0, 03205 Smrečany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala monitorovanie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala monitorovanie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť