Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2009/0001
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 25.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 11.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 20.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 16.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 20.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 03.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Najvyšší súd Slovenskej republiky

IČO
00165581
Sídlo
Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2009 - 10.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť