Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2007/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Fakultná nemocnica Trnava

IČO
00610381
Sídlo
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 09.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

IČO
00610577
Sídlo
Hollého 14, 08181 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 27.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

IČO
17336112
Sídlo
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 03.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 23.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Univerzitná nemocnica Bratislava

IČO
31813861
Sídlo
Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 15.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť