Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2007/0010
Názov:
Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.05.2007 - 26.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Bratislava

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.03.2007 - 13.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Trnava

IČO
42499500
Sídlo
Piešťanská 3, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.03.2007 - 28.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť