Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2008/0007
Názov:
Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.03.2008 - 13.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Banská Bystrica

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
12.05.2008 - 12.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Bratislava

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.06.2008 - 25.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Košice

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.03.2008 - 23.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Michalovce

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.04.2008 - 10.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Prešov

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.04.2008 - 11.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Trenčín

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.05.2008 - 17.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Trnava

IČO
42499500
Sídlo
Piešťanská 3, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.05.2008 - 17.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Colný úrad Žilina

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
12.05.2008 - 29.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť