Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2011/0002
Názov:
Kontrola financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Generálny investor Bratislavy

IČO
00698393
Sídlo
Záporožská 5, 85292 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť