Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2010/0009
Názov:
Kontrola poskytovania verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržali UV SR č. 1010 z 27.10.2004 - oddelenie ochrany pred povodňami nezriadili s počtom 5 pracovníkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedodžali termín transpozície Smernice európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES do legislatívy SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nezabezpečili archiváciu dokumentov (prílohy ku kontraktom, zápisy z kontroly) (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedodržali uvedené ustanovenie zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami - neboli schválené povodňové plány zabezpečovacích prác
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedodržali uvedené ustanovenie zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami - nezasadala ústredná povodňová komisia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť