Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2009/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu úloh geologického výskumu a geologického prieskumu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

IČO
31753604
Sídlo
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 31.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť