Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2013/1060
Názov:
Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly
Účel kontrolnej akcie:
Účelom vypracovania stanoviska je splnenie úlohy vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 zákona NR SR
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012,2013,2014
Termín kontroly
22.09.2013 - 27.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012,2013,2014
Termín kontroly
22.09.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012,2013,2014
Termín kontroly
22.09.2013 - 23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012,2013,2014
Termín kontroly
22.09.2013 - 23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť