Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2023/1070
Názov:
Sociálne podniky
Účel kontrolnej akcie:
Analýzou fungovania sociálnych podnikov a prostredia, v ktorom pôsobia, poukázať na nedostatky, ktor
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
Sociálne podniky.pdf (978465)

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 až súčasné obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť