Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2021/1063
Názov:
Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly bude preverenie vnútorného kontrolného systému v rozpočtovej kapitole MPSVaR SR s ci
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016-2021
Termín kontroly
08.03.2021 - 27.07.2021
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť