Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2016/1060
Názov:
Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
28.06.2016 - 30.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
27.04.2016 - 25.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Výskumná agentúra

IČO
31819494
Sídlo
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2014-2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť