Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-048/2009/0003
Názov:
Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.02.2009 - 11.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Sociálna implementačná agentúra

IČO
31819648
Sídlo
Špitálska 6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.02.2009 - 03.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť