Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-065/2012/1040
Názov:
Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca programového obdobia 2007 - 2013
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či je náležite zabezpečený systém hodnotenia a monitorovania operačných programov NSRR, či
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2012
Termín kontroly
30.09.2012 - 16.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2012
Termín kontroly
02.10.2012 - 16.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť