Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2018/1030
Názov:
Podpora vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej udržateľnosti verejných príjmov
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je posúdiť, či existujúci systém podpory vo vybraných oblastiach klimaticko-
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
roky 2015-2018, v prípade potreby aj bezprostredne predchádzajúce obdobia
Termín kontroly
13.11.2018 - 30.05.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť