Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2016/1060
Názov:
Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť poskytovanie finančných prostriedkov na priemyselné parky vo vzťahu k zamestnan
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Lučenec

IČO
00316181
Sídlo
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
18.07.2016 - 10.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Šesť Zoznamov indikátorov predkladaných prijímateľom v zmysle zmluvy o NFP bolo na SO/RO zaslaných s oneskorením, jeden termín zaslania nebolo možné preveriť, nakoľko dokumentácia neobsahovala doručenku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
2012 - 2015
Termín kontroly
20.07.2016 - 10.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dve priebežné monitorovacie správy predkladané prijímateľom v zmysle zmluvy o NFP boli na SO/RO zaslané s oneskorením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
31.05.2016 - 10.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
12.06.2016 - 18.08.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť