Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2008/0004
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie cestovného ruchu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 15.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

IČO
35653001
Sídlo
Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2008 - 09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť