Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2007/0018
Názov:
Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2005 a 2006 v Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Bratislavská teplárenská, a.s.

IČO
35823542
Sídlo
Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.05.2007 - 07.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť