Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2007/0019
Názov:
Kontrola vytvárania predpokladov pre riešenie vybraných problémov boja proti drogám a dopingu v športe
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.06.2007 - 03.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť