Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2009/0009
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými v rámci programu 08V01-podpora lesného hospodárstva zo štrukturálnych fondov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

MALES, s.r.o.

IČO
36624071
Sídlo
SNP 16, 96501 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.09.2009 - 30.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Ľubica

IČO
31942547
Sídlo
Gen. Svobodu 127, 05971 Ľubica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.09.2009 - 20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.09.2009 - 20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

SLOV FOREST - Á.J., s.r.o.

IČO
36530247
Sídlo
Sovietskej armády 134, 95619 Krnča
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 18.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

URBÁR, pozemkové spoločenstvo Zázrivá

IČO
14224976
Sídlo
Zázrivá , 02705 Zázrivá
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.09.2009 - 05.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť