Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2023/1090
Názov:
Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či objektívna zodpovednosť prispela / prispieva k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestn
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Termín kontroly
04.06.2023 - 12.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Termín kontroly
14.06.2023 - 09.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Prešov

IČO
00327646
Sídlo
Hlavná 73, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Trenčín

IČO
00312037
Sídlo
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Termín kontroly
15.06.2023 - 05.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Žilina

IČO
00321796
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť