Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2008/0002
Názov:
Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.04.2008 - 12.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.04.2008 - 18.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
00678678
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.04.2008 - 18.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť