Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2007/0001
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

IČO
00510017
Sídlo
Jakubovo nám. 12, 81349 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.03.2007 - 10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

IČO
00151491
Sídlo
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 27.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Kancelária prezidenta SR

IČO
30845157
Sídlo
Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 24.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 12.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 14.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO
00699021
Sídlo
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 23.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 09.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 09.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť