Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-066/2007/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom v rozvojových agentúrach Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

IČO
36148865
Sídlo
Predmestská 51, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 27.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Regionálna rozvojová agentúra Turiec

IČO
37815997
Sídlo
Kolónia Hviezda 185, 03601 Martin
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 27.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Regionálna rozvojová agentúra Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT

IČO
31931758
Sídlo
SNP 21, 97901 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

IČO
37888315
Sídlo
Námestie A.H.Škultétyho 1, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť