Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-062/2007/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti vo vybraných mestách a obciach
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Levoča

IČO
00329321
Sídlo
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
29.04.2007 - 28.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Stropkov

IČO
00331007
Sídlo
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.03.2007 - 03.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Svidník

IČO
00331023
Sídlo
Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 29.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trebišov

IČO
00331996
Sídlo
M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 27.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Veľké Kapušany

IČO
00332038
Sídlo
Sídl. L. N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.02.2007 - 29.04.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lackovce

IČO
37791699
Sídlo
Lackovce 0, 06601 Lackovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.06.2007 - 03.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Margecany

IČO
00329347
Sídlo
Obchodná 7, 05501 Margecany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
14.05.2007 - 06.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

Obec Valaliky

IČO
00324850
Sídlo
Poľná 8, 04413 Valaliky
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.06.2007 - 03.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť