Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2024/1033
Názov:
Financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva kultúry SR
Účel kontrolnej akcie:
získanie uistenia o dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní a kontrole použitia príspevkov štátu cirkvám a náboženským spoločnostiam zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť