Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-054/2009/0009
Názov:
Kontrola použitia finančných prostriedkov určených na nákup výpočtovej techniky a licencií a kontrola evidencie a využívania výpočtovej techniky vo vybraných organizáciách
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.09.2009 - 10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO
00399957
Sídlo
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 18.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Generálna prokuratúra SR

IČO
00166481
Sídlo
Štúrova 2, 81285 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 18.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 21.01.2010
Stav kontroly
Ukončená

Národné osvetové centrum

IČO
00164615
Sídlo
Nábrežie Ivana Krasku 1, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

IČO
36076643
Sídlo
Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 29.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská technická univerzita v Bratislave

IČO
00397687
Sídlo
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.10.2009 - 16.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť