Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2007/0005
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Presadzovanie zákonnosti" vo vybraných krajských prokuratúrach
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajská prokuratúra

IČO
35629053
Sídlo
Dolné Bašty 1, 91744 Trnava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 11.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

Krajská prokuratúra

IČO
00166448
Sídlo
Vajnorská 47, 81256 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.05.2007 - 15.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť