Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2007/0002
Názov:
Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Geodetická a kartografický ústav Bratislava

IČO
17316219
Sídlo
Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 08.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

IČO
00166260
Sídlo
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 20.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť