Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2009/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Centrum rozvoja, n.o.

IČO
37970950
Sídlo
Pohronská 7, 94066 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 15.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Domov n.o.,

IČO
36119491
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 05.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Harmónia života, n.o.

IČO
37924168
Sídlo
Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

NÁDEJ, n.o.

IČO
36167614
Sídlo
Sládkovičova 14, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 14.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Orchidea n.o.

IČO
36119415
Sídlo
Necpalská 32, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

IČO
31816398
Sídlo
Legionárska 13, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 16.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o

IČO
36167991
Sídlo
Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.02.2009 - 03.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

Spoločnosť Božieho Slova

IČO
00586757
Sídlo
Kalvária 3, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne zostavený účtový rozvrh na r. 2007,2008,ktorý nezodpovedal platnej účtovej osnove v danom roku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne zostavený účtový rozvrh na r. 2007,2008,ktorý nezodpovedal platnej účtovej osnove v danom roku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezaúčtovanie účtovných prípadov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezaúčtovanie účtovných prípadov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezaúčtovanie účtovných prípadov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy z pokladnice neobsahovali názov účtovnej jednotky (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vypracovanie záznamu v prípade zistenia namiesto správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n.o.

IČO
36119539
Sídlo
Nová 596, 97217 Kanianka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 14.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zariadenie opatrovateľskej služby

IČO
37983717
Sídlo
Farská 236, 01303 Varín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.03.2009 - 15.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

IČO
36149764
Sídlo
Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.02.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť