Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2024/1063
Názov:
Miestne akčné skupiny
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

IČO
50349287
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

IČO
42119430
Sídlo
Malé Vozokany 46, 95182 Malé Vozokany
Kontrolované obdobie
2017-2023
Termín kontroly
13.03.2024 - 08.07.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Občianske združenie ŽIBRICA

IČO
42206456
Sídlo
Pri Prameni 14, 95101 Štitáre
Kontrolované obdobie
2017-2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť