Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2023/1062
Názov:
Kontrola bezpečnosti potravín v SR
Účel kontrolnej akcie:
Zefektívnenie úradných kontrol bezpečnosti potravín realizovaných dvoma štátnymi dozornými orgánmi
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť