Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2008/0007
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl" a nakladania s majetkom
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

IČO
00397482
Sídlo
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.08.2008 - 16.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.08.2008 - 02.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

Vysoká škola výtvarných umení

IČO
00157805
Sídlo
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.08.2008 - 15.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť