Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-049/2023/1201
Názov:
Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Účel kontrolnej akcie:
Identifikácia nedostatkov a slabých miest v nastavení a aplikácii protikorupčného programu PPA vo vy
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2024
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť