Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-064/2012/1040
Názov:
Kontrola finančných zdrojov vyčlenených na implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky – spoločnej organizácii trhu – živočíšnych komodít
Účel kontrolnej akcie:
Analyzovať a zhodnotiť systém fungovania spoločnej organizácii trhu – živočíšnych komodít v program
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
rok 2010 a 2011
Termín kontroly
30.09.2012 - 20.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť